暴力破解常用的双拼音和三拼字典

国人的姓名多数是双拼或3拼。 对于用户量巨大的系统,暴力破解可以直接用拼音字典来猜解用户名。单字的拼音如下表:

a ai an ang ao 
ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu 
ca cai can cang cao ce cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou cu cuan cui cun cuo 
da dai dan dang dao de dei deng di dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo 
e en er 
fa fan fang fei fen feng fo fou fu 
ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun guo 
ha hai han hang hao he hei hen heng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo 
ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun
ka kai kan kang kao ke ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo 
la lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu long lou lu luu luan luue lun luo 
ma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu 
na nai nan nang nao ne nei nen neng ni nian niang niao nie nin ning niu nong nu nuu nuan nuue nuo 
o ou 
pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu 
qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun 
ran rang rao re ren reng ri rong rou ru ruan rui run ruo 
sa sai san sang sao se sen seng sha shai shan shang shao she shei shen sheng shi shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo si song sou su suan sui sun suo 
ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo 
wa wai wan wang wei wen weng wo wu 
xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun 
ya yai yan yang yao ye yi yin ying yong you yu yuan yue yun 
za zai zan zang zao ze zei zen zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi zong zou zu zuan zui zun zuo

生成双拼和3拼字典文件,代码如下:

#encoding=gbk

words = []
with open('pinyin.txt') as inFile:
  while True:
    word = inFile.readline().strip().split(' ')
    if len(word) < 2: break
    words += word

with open('2_words_pinyin.txt', 'w') as f2:
  with open('3_words_pinyin.txt', 'w') as f3:
    for w1 in words:
      for w2 in words:
        f2.write(w1 + w2 + '\n')
        for w3 in words:
         f3.write(w1 + w2 + w3 + '\n') 

因为3拼文件太大,笔者将其压缩上传到网盘:http://pan.baidu.com/s/1hqKH8gc

双拼字典下载:2_words_pinyin

《暴力破解常用的双拼音和三拼字典》上有4条评论

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注